Thursday 7. December 2023 kl 00:23:23

Om NOCIRC


Dedikert til å gjøre verden til tryggere sted.

NOCIRC er organisasjon som driver opplysnings og informasjons arbeid omkring omskjæring og kjønnslemlestelse. Målet er å forsvare barns rettigheter og sørge for at deres kjønnslige integritet forblir intakt.

NOCIRC ble grunnlagt i San Anselmo, California 15. mars 1986 av profesjonelle helsearbeidere i USA, under ledelse av Marilyn Fayre Milos. Siden starten har Milos vært leder for hovedkontoret i California, USA. NOCIRC var den første organisasjonen i USA som satte fokus på skadevirkningene ved omskjæring og brudd på kjønnslig integritet. I løpet av de ti første årene vokste NOCIRC til et internasjonalt nettverk og har nå mer enn 110 sentre representert i alle verdensdeler.

NOCIRC oppgave er å gi nøyaktig og saklig informasjon om omskjæring og kjønnslemlestelse. NOCIRC mener at omskjæring bør KUN utføres når det er absolutt medisinsk nødvendig, etter at alle ikke-kirurgiske behandlingsmetoder har blitt forsøkt og mislykkes, eller når en voksen og myndig mann gir sin tillatelse etter å ha blitt fullt informert om risikoer og skadevirkninger fra inngrepet.

NOCIRCs standpunkt er basert på det faktum at absolutt INGEN nasjonale eller internasjonale legeforbund i verden - inkludert American Academy of Pediatrics og American Medical Association - anbefaler rutinemessig omskjæring av spedbarn. Pga. skadevirkninger og livslange konsekvenser så er det flere som advarer mot omskjæring av spedbarn. Det norske Rådet for legeetikk fraråder omskjæring av spedbarn og mener at dette grenser til overgrep.

NOCIRC samarbeider med noen av de fremste eksperter i verden, innen sitt fagområde - det være seg advokater, gynekologer, barneleger, fødselsleger, kirurger, barnepsykologer, psykiatere o.s.v. - og vi sitter på en av verdens største samlinger av kliniske studier, rapporter og forsking på omskjæring/kjønnslemlestelse.

Høsten 2002 ble den norske avdelingen NOCIRC Norge opprettet under ledelse av Hans Smedsrud.