Thursday 7. December 2023 kl 00:44:34

Velkommen til NOCIRC Norge


NOCIRC ble grunnlagt i San Anselmo, California 15. mars 1986 av profesjonelle innenfor helsevesnet i USA, under ledelse av Marilyn Fayre Milos. Siden starten har Milos vært leder for hovedkontoret i California, USA. I løpet av de ti første årene vokste NOCIRC til et internasjonalt nettverk og har nå mer enn 110 sentre representert i alle verdensdeler.

Høsten 2002 opprettet NOCIRC en avdeling i Norge under ledelse av Hans Smedsrud. NOCIRC samarbeider med noen av de fremste eksperter i verden, innen sitt fagområde - det være seg advokater, gynekologer, barneleger, fødselsleger, kirurger, barnepsykologer, psykiatere o.s.v. - og vi sitter på en av verdens største samlinger av kliniske studier, rapporter og forsking på omskjæring/kjønnslemlestelse.

Vår oppgave er å gi nøyaktig og saklig informasjon om omskjæring og kjønnslemlestelse. Det finnes ikke én eneste nasjonal eller internasjonal helseorganisasjon i verden som anbefaler omskjæring av gutter eller jenter. Omskjæring av jenter er i tillegg forbudt mange steder.Hva du trenger å vite...

  • Ingen nasjonale eller internasjonale legeforbund anbefaler rutinemessig omskjæring.
  • Kun USA omskjærer majoriteten av nyfødte guttebarn uten medisinske eller religiøse grunner.
  • Omskjæring som behandlingsform startet på 1800-tallet for å forhindre masturbering (onani), fordi man trodde masturbering var sykdomsfremkallende.
  • Dagens foreldre lærer at forhuden er et normalt, beskyttende og fungerende organ.
  • Dagens foreldre innser at omskjæring er skadelig og innebærer unødvendige risiko.
  • Omskjæring er et brudd på unge menns kjønnslige integritet og kropp.