Thursday 7. December 2023 kl 01:16:40

Omskjæring i media

Publisert i Tidsskrift for den Norske legeforening, Vol. 121, Nr. 25: Side 2994, 20. Okt 2001

Rituell omskjæring av gutter

Av Pål Gulbrandsen


Rådet for legeetikk mener at rituell omskjæring av gutter ikke er i tråd med viktige legeetiske prinsipper, at det er uten medisinsk nytteverdi og ikke bør bekostes av det offentlige.

Rådet har sendt en uttalelse til sentralstyret i Legeforeningen i sakens anledning. Der heter det bl.a. at rituell omskjæring av gutter ikke har etablert medisinsk nytteverdi. Selv ved bruk av lokalbedøvelse medfører inngrepet smerte og er forbundet med en viss risiko for medisinske komplikasjoner. Rådet for legeetikk mener at omskjæring av guttebarn ikke er i tråd med viktige legeetiske prinsipper nedfelt i de alminnelige bestemmelsene i §1 i Etiske regler for leger. Disse pålegger leger å verne menneskets helse, og å helbrede, lindre og trøste. Rådet påpeker at det er et viktig moment at barn ikke kan gi samtykke.

Ifølge rådet må leger også kunne reservere seg mot å foreta rituell omskjæring av samvittighetsgrunner. Selv om inngrepet ikke utføres på medisinsk indikasjon, påpekes det likevel at omskjæring er et kirurgisk inngrep som bare må utføres etter anerkjente kirurgiske prinsipper og med optimal bedøvelse. I tråd med Etiske regler for leger §12 bør det ikke kreves at utgiftene belastes det offentlige helsevesen.

Rådet oppfordrer aktuelle religiøse ledere i vårt samfunn om å arbeide for å erstatte omskjæring med symbolske ritualer som ikke innebærer et kirurgisk inngrep.

http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LTS.Vis_Seksjon?vp_SEKS_ID=419642Tilbake til nyhetsoversikten.