Thursday 21. September 2023 kl 13:01:30

Omskjæring i media

Publisert i VG, 29. oktober 2001

Går inn for at omskjæring av gutter stanses

Av Alexander Nordby, VG


GJØVIK (VG) Rådet for legeetikk går til frontalangrep på praksisen med rituell omskjæring av guttebarn i Norge.

Rådet for legeetikk hardt ut mot praksisen

Hvert år blir rundt 700 gutter omskåret ved norske sykehus på bakgrunn av foreldrenes tro. Nesten samtlige barn er muslimske, men det finnes også noen få jødiske gutter i tallmaterialet. Barna gjennomgår et inngrep der forhuden blir fjernet. Som regel skjer dette i løpet av første eller andre leveuke.

Rådet for legeetikk mener at rituell omskjæring ikke er i tråd med legeetiske prinsipper, at det er uten medisinsk nytteverdi og at slike inngrep ikke bør bekostes av det offentlige.

- Dette er ingen behandling. Rituell omskjæring av gutter er tvert imot et inngrep på et friskt menneske som i verste fall kan være skadelig. Etter vårt skjønn er derfor dagens praksis medisinsk etisk betenkelig, sier rådsmedlem Trond Markestad.

Nekter

Barnelegen, som til daglig arbeider ved Oppland Sentralsykehus Gjøvik, har selv vært med på å utføre mange omskjæringer, men nekter å gjøre det lenger.

- Jeg jobbet noen år i USA og Canada. Der omskar vi guttebarn uten bedøvelse. I dag vet vi utmerket godt at små barn føler like mye smerte som voksne mennesker. Selv om man i Norge stort sett bruker bedøvelse under inngrepet, gjør det jo vondt når bedøvelsen slipper, sier han.

Rådet for legeetikk mener at norske leger må kunne reservere seg mot å utføre omskjæringer. De uttrykker respekt for kulturelle og religiøse tradisjoner, men ber religiøse ledere å arbeide for å erstatte omskjæring med andre symbolske ritualer.

Ghulam Abbas, sekretær ved World Islamic Mission i Oslo, sier at et eventuelt forbud mot omskjæringer vil bryte med religionsfriheten i Norge.

- Dette er et eldgammelt religiøst ritual som er viktig for muslimer. Dersom det skulle bli forbudt, vil vi prøve saken i rettsapparatet. Alternativet tror jeg er at muslimer i stedet reiser utenlands for å få foretatt omskjæringer der, sier han.

En arbeidsgruppe nedsatt av Statens helsetilsyn har tidligere anbefalt at omskjæring av gutter er en offentlig oppgave som skal utføres av leger. Dette er også bakgrunnen for brevet fra Rådet for legeetikk.

Forbudt

Mens kvinnelig omskjæring er forbudt i Norge, finnes det ingen slik lovregulering for guttene. Sverige innførte 1. oktober i år en ny lov som forbyr omskjæring av gutter dersom det ikke gjøres av leger eller sykepleiere. Det gjøres enkelte unntak, men et absolutt krav er at inngrepet foretas med bedøvelse.
(VG 29.10.01 kl. 05:13)

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=2714822Tilbake til nyhetsoversikten.