Thursday 21. September 2023 kl 15:35:54

Omskjæring i media

Publisert i Dagbladet, 28. juni 2000

Leger vil ikke utføre omskjæring

Av Birgitte Fahlvik Hoff


Byrådet har pålagt sykehusene å utføre omskjæring av guttebarn. Men professor og urolog Sten Sander mener politikerne ikke kan tvinge legene til å foreta inngrepet.

Protesterer mot omskjæringspraksis

Foreldre som ønsker sine guttebabyer omskjært på sykehuset, kan møte på vanskeligheter. Det skyldes ikke bare kapasitetsproblemer. Urolog Sten Sander mener et stort flertall av legene er imot inngrepet av etiske grunner, ifølge Dagsavisen. I et åpent brev til byrådsleder Fritz Huitfeldt, protesterer den nylig pensjonerte kirurgen og urologen mot omskjæringspraksisen.

- Byrådet overser både store etiske problemstillinger og ressursmangel når de pålegger sykehusene å foreta omskjæringer, sier Sander til Dagsavisen.

Privatpraktiserende

Mange leger stiller ifølge Sander spørsmålstegn ved årsakene til at man skal påføre ellers friske barn en smertefull operasjon uten at det er behov for det medisinsk sett. Det oppstår komplikasjoner ved operasjonen i 10 prosent av tilfellene. Blødninger og infeksjoner er mest vanlig.

«Mange vil finne det irrasjonelt å fjerne en særlig sensitiv del av det mannlige kjønnsorganet med mulige konsekvenser for seksualfunksjonen i voksen alder» skriver Sander i brevet til byrådet. For stram hud på penis er en av de mulige komplikasjonene etter en omskjæring. At barna ikke har noen mulighet til selv å velge om de skal opereres eller ikke, gjør det ekstra vanskelig å foreta inngrepet, mener han.

- Men jeg er ikke ute etter at man skal forby muslimer å omskjære guttebarn, understreker Sander overfor avisa. Han mener at muslimer bør få ordnet dette hos privatpraktiserende leger, slik jøder som ønsker omskjæring gjør i dag.

Tidligere har Den norske Lægeforening vært imot at omskjæring skal være en offentlig oppgave.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2000/06/28/209395.htmlTilbake til nyhetsoversikten.