Thursday 21. September 2023 kl 15:33:18

Omskjæring i media

Leder i Dagbladet, Papirutgaven, 04. januar 1998

Omskjæring grenser mot overgrep

Av Trond Markestad, Professor, dr.med.


Ifølge Dagbladet 14.12.1998 vil Helse- og sosialdepartementet og Statens helsetilsyn instruere norske sykehus om å prioritere rituell omskjæring av gutter. Det vil bli oppfattet som uttrykk for diskriminering dersom en slik anmodning ikke etterkommes.

I Norge er det opplest og vedtatt at rituell omskjæring av kvinner er en vederstyggelighet. Men prinsipielt sett er det ingen forskjell på omskjæring av jenter og gutter selv om inngrepet selvfølgelig har mye større konsekvenser for jentene. I begge tilfeller dreier det seg om kirurgisk fjernelse av en kroppsdel uten noen medisinsk begrunnelse.

Tvert om er det rapportert alvorlige komplikasjoner etter omskjæring hos gutter, og jeg har selv sett stygge eksempler på dette som barnelege i USA og Canada. Og kanskje enda viktigere, vi vet i dag at nyfødte har samme smerteopplevelse som senere i livet, og at omskjæring gir betydelig smerte i mange dager selv om inngrepet utføres i lokalbedøvelse.

I Norge er det uakseptabelt å påføre vergeløse mennesker og dyr smerte og risiko for komplikasjoner dersom det ikke har noen objektiv nytte. Dyrevernloven forbyr bl.a. klipping av nebbspissen hos høner og kupering av hale hos gris selv om slike enkle inngrep hindrer medisinske problemer i en besetning.

Jeg forstår godt at omskjæring oppleves som viktig for mange med fremmedkultuell bakgrunn, men det er allikevel merkelig at norske myndigheter ikke bare vil pålegge legene å utføre inngrepet, men også å prioritere det.Tilbake til nyhetsoversikten.