Thursday 21. September 2023 kl 14:30:10

Omskjæring i media

Publisert på nrk.no, 22.06.2007 kl 19:00

185 norske jenter omskåret

Av Tormod Strand, NRK


Minst 185 norsk-somaliske jenter er kjønnslemlestet de siste tre årene. Prisen for å lemleste et jentebarn er 150 kroner. Norsk-somaliske foreldre betaler

NRK Dagsrevyen har vært i Somalia, og intervjuet flere kvinner som omskjærer norsk-somaliske jenter. NRK har intervjuet 10 omskjærere som sier de til sammen har omskåret 185 norsk-somaliske jenter - de fleste av dem de siste to årene. Nå er det skoleslutt, og mange av de 18 000 somalierne i Norge drar hjem til ulike deler av Somalia på sommerferie.

150 kroner for lemlesting

I mange år har det vært spekulert i om norsk-somaliske jenter på sommeferie i foreldrenes hjemland, blir omskåret. Påstandene har vært mange, men det er aldri dokumentert at det skjer. For første gang i europeisk sammenheng kan NRK nå dokumentere at kvinner som driver med omskjæring, bekrefter at de i stort omfang også omskjærer jenter som bor i Vest-Europa.

Og, ikke minst; de forteller at norsk-somaliske foreldre er gode kunder - hver sommer - etter skoleslutt i Norge. Foreldre fra Norge er blant dem som betaler best. 150 kroner er prisen for omskjæring av ei jente.

Straffbart, men ingen dømt

Siden 1.1.1996 har det vært kriminelt i Norge å kjønnslemleste jenter. Det er også forbudt for personer bosatt i Norge å omskjære døtre i utlandet. Dette straffes med fengsel i opptil 8 år. Men ingen er noen gang tiltalt eller dømt for dette i Norge. Mye tyder på at i 11 år har norsk-somaliske foreldre i stort omfang reist hjem til Somalia i sommerferien, for i skjul å kjønnslemleste sine døtre.

Omskjærer på fritiden

NRK har intervjuet 10 kvinner som jobber som ufaglærte jordmødre på sykehus og helsestasjoner i Hargeisa, den største byen i nordvest-Somalia, kalt Somaliland. På fritiden tjener de til livets opphold som omskjærere. De forteller at de til sammen har omskåret om lag 185 jenter med norsk-somalisk bakgrunn i årene 2005 og 2006.

«Jeg har omskåret ganske mange fra Norge. Jeg husker ikke nøyaktig tallet, men jeg husker at jeg har omskåret rundt 40 jenter.»

Omskjærer Foosiya Adan til NRK Dagsrevyen

Radikal omskjæring

Omskjærerne forteller at de gjør den type omskjæring de norsk-somaliske foreldrene ber om; også den omfattende omskjæringen som kalles infibulasjon, der så godt som hele vaginalåpningen sys igjen. Omskjærerne gjør også sunna-omskjæring, som betyr at hele eller deler av klitoris skjæres bort. Flere av omskjærerne sa de nektet å utføre infibulasjon på norsk-somaliske jenter, selv om foreldrene krevde det.

Tillatt i Somalia

Disse omskjærerne gjør ikke noe kriminelt. Kjønnslemlesting er ikke forbudt i denne delen av Somalia.Det er de norsk-somaliske foreldrene som begår lovbrudd. Omskjærerne sier de gjerne skulle sluttet med omskjæring. Mange av dem mener dette er en uheldig tradisjon.

«De omskjærer jenter på fritiden, fordi de tjener lite penger på å jobbe på sykehus eller helsestasjon. De sier de ikke har råd til å la være. Omskjæring er levebrødet deres.»

Jordmor Safia Dualleh Farah til NRK Dagsrevyen

Jordmor Safia Dualleh Farah er utpekt av myndighetene i Somaliland til å være kontaktperson for internasjonale organisasjoner som støtter arbeid mot kjønnslemlesting i dette området av Somalia.

Flere av omskjærerne fortalte at de nå i sommer hadde avtaler med norsk-somaliske foreldre om omskjæring av jentebarn.

Som en av omskjærerne sier:

«De har ikke kommet ennå, skolen er ikke slutt ennå, men jeg håper de kommer til meg. Hvis gud vil.»

Omskjærer i Somaliland til NRK Dagsrevyenhttp://www.nrk.no/nyheter/1.2769611Tilbake til nyhetsoversikten.