Thursday 21. September 2023 kl 14:27:23

Omskjæring i media

02.10.2007

Religiøse (u)skikker


21. september 2007 gikk likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås ut med at Norges lover og regler kan stride mot religionsfriheten. Da særlig med tanke på jøder og muslimer's respektive tradisjoner for slakting av dyr uten bedøvelse. Gangås foreslo derfor at dispensasjoner burde vurderes. Dette ble møtt med sterke reaksjoner, særlig fra dyreverns organisasjoner, men også fra andre idealister. Julius Urban har kritisert forslaget i en leserkommentar i Dagbladet:

«[...] Personlig mener jeg at religiøse mennesker bør oppmuntres til å dyrke sin religion på en ikke-blodig måte. Beate Gangås gjør det stikk motsatte.

Det er ikke bare i forbindelse med slakting av dyr at jødedommen og islam kommer i konflikt med grunnleggende verdier i samfunnet vårt, men også i forbindelse med kjønnslemlestelse av små barn. Begge religioner praktiserer omskjæring.

Omskjæring er og blir et alvorlig seksuelt overgrep mot barn, uavhengig av om det er en gutt eller jente som utsettes for denne barbariske uskikken. Faktisk har vi forbud i Norge mot å kupere halen på hunder, men ikke noe forbud mot å skjære i stykker penisen til små guttebarn. [...] »

Dette skriver Julius Urban i en leserkommentar i Dagbladet

Se også bakgrunns artikkelen om Beate Gangås på NRK.no: - Vil strekke meg langt for fri religionsutøvelseTilbake til nyhetsoversikten.