Thursday 7. December 2023 kl 00:12:59

Nyheter

23. september 2002

NOCIRC Norge er nå opprettet.

Av Hans Olav Smedsrud, NOCIRC Norge


Ideen om å starte NOCIRC Norge kom i november 2001, men det tok litt tid å opprette organisasjonen formelt. Nå er vi registrert i Brønnøysundregisteret som humanitær organisasjon. NOCIRC Norge ble startet for å drive opplysningsvirksomhet om omskjæring og kjønnslemlestelse, med det formål å få slutt på denne eldgamle og skadelige praksisen.

NOCIRC Norge er den norske avdelingen av National Organization of Circumcision Information Resource Centers som ble opprettet i 1986 i California, USA - da rutinemessing omskjæring av guttebarn var på sitt høyeste - for å gi nøyaktig og saklig informasjon om omskjæring/kjønnslemlestelse. I løpet av 90 tallet falt raten over omskårede guttebarn i USA fra over 90% til under 60% og den fortsetter å falle.

Omskjæring/kjønnslemlestelse av jenter ble forbudt i Lov om forbud mot kjønnslemlestelse, 15. desember 1995.
Men omskjæring/kjønnslemlestelse av gutter er dessverre stadig tillatt i Norge, i likhet med resten av verden. NOCIRC Norge håper at vi kan bidra til å gjøre foreldre, leger, medisinsk personale, politikere etc. klar over hvilke negative effekter omskjæring/kjønnslemlestelse av guttebarn har og at omskjæring/kjønnslemlestelse av guttebarn også vil bli lovregulert.

Tilbake til nyhetsoversikten.